Recent Posts

Umowa nieważna- własny Kąt Hipoteczny PKO BP !!!

Sygn. akt XXIV C 1291/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Tyszka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Raczyńska po rozpoznaniu 14 czerwca 2019 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. …

Czytaj dalej